fbpx

Ticketapp, gevestigd aan Eerste Jan van der Heijdenstraat 44-4, 1072 TW te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres: Eerste Jan van der Heijdenstraat 44-4,
Postcode: 1072 TW
Plaats: Amsterdam
Email: info@ticketapp.nl
Website: www.ticketapp.nl
Telefoonnummer: 085-1302163
KVK: 74496808
BTW: NL057791675B02

De heer R. J. Bosch is de functionaris gegevensbescherming van Ticketapp.
Bosch is te bereiken via info@ticketapp.nl

Persoonsgegevens die Ticketapp verwerkt
Ticketapp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor – en achternaam
– Adres, Postcode, Plaats, Land
– Geslacht
– Geboortedatum
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Ticketapp verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ticketapp.nl Wij zullen deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verzamelt Ticketapp persoonsgegevens?
Ticketapp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Ticketapp respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Men heeft recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Ticketapp zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Ticketapp kan uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de website en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven.

– Registratieformulier voor het maken van een account en het bestellen van tickets
– Het afhandelen van uw betaling
– Opmaken van facturen
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Verwerking in onze marketingtool op ons online dashboard

Geautomatiseerde besluitvorming
Ticketapp neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ticketapp) tussen zit. Ticketapp gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Ons ticketsoftware systeem ontwikkeld en beheert door Ticketapp
– Google Analytics
– Facebook
– Instagram
– Sendgrid
– Mollie

Google Analytics
1. Ticketapp gebruikt Google Analytics-cookies om het klantgedrag te monitoren op onze website. Deze gegevens zijn anoniem.
2. Ticketapp heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
3. Ticketapp heeft het laatste octet (deel) van het IP-adres gemaskeerd. Hierdoor is uw IP-adres niet bij ons bekend.
4. Ticketapp heeft de functie ‘gegevens delen’ uitgezet. Hierdoor worden uw gegevens niet gedeeld met derden, zoals: Google marketingspecialisten en partijen in benchmarking. Ook Google zelf kan uw gegevens niet meer inzien en gebruiken om zo hun producten en services te verbeteren.
5. Ticketapp maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Hierdoor wordt het voor ons onmogelijk om remarketing te gebruiken. Wij kunnen geen gepersonaliseerde advertenties sturen.

Hoe lang bewaart Ticketapp persoonsgegevens
Ticketapp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht en nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ticketapp verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ticketapp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Ticketapp gebruikt
Ticketapp gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan Ticketapp.nl wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Ticketapp gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee Ticketapp.nl optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of anonimisering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ticketapp. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Ticketapp van u heeft beschikken in een computerbestand en deze naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, anonimisering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ticketapp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Ticketapp u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ticketapp streeft ernaar zo spoedig mogelijk te reageren, maar ten minste binnen vier weken, op uw verzoek . Ticketapp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Ticketapp persoonsgegevens beveiligt
Ticketapp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u bij Ticketapp een bestelling plaatst komen al uw gegevens op een Secure Server te staan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een mail naar info@ticketapp.nl

Heeft u nog vragen?
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy verklaring van Ticketapp, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder wanneer u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy verklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice.